Regler

OBS! OBS! OBS! Garmin Panoptix Livescope, Lowrance Active Target, Humminbird Mega Live och andra ekolod med liknande funktion är totalt förbjudna under tävlingen.

Fiskemetoder

Tillåtna metoder är spinnfiske och flugfiske. Trolling, mete och släpfiske är ej tillåtet. Endast 1 aktivt spö per fiskare får användas. Endast artificiella beten får användas

Catch and Release

Predatorkampen i Västervik är en ren Catch & Release tävling och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA fiskar släppas tillbaka i god C&R anda och huggkrok är ej tillåtet. Självklart innefattar detta också att behandla fisken på ett schysst sätt och inte dra i den för att vinna en centimeter eller två på mätbrädan.

Poängsystem – GäddKAMPEN

Poängen baseras på längd där 1cm = 1 poäng. Gäddor från 60 cm är godkända och ger poäng. Den totala poängen räknas på lagets 5 längsta gäddor.

Poängsystem – ABBORREKAMPEN

Poängen baseras på längd där 1cm = 1 poäng. Abborrar från 35 cm är godkända och ger poäng. Den totala poängen räknas på lagets 7 längsta abborrar.

Poängsystem – PREDATORKAMPEN

Poängen baseras på längd där 1cm = 1 poäng. Abborrar från 35 cm och gäddor från 60 är godkända och ger poäng. Den totala poängen räknas på den sammanlagda längden av lagets 3 längsta abborrar och 3 längsta gäddor.

Mätning och registrering

Minimilängd för gäddor som ger poäng i tävlingen är 60cm. För abborrar är det 35 cm. Endast gäddor och abborrar som har blivit fångade, mätta, fotograferade, registrerade och utsläppta i god C&R anda ger poäng.

Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas två gånger. 1 bild med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig) och 1 bild där fångstmannen håller i fisken. Det är oerhört viktigt att det går att avgöra fiskens längd med hjälp av fotot. Tveksamma bilder kommer ej att ge poäng!

Godkända fiskar ska föras in i den fiskelogg som varje deltagare får vid tävlingens start samt webbappen. Fisk där foto ej kan matchas med fiskelogg ger ej poäng!

Båt & Säkerhet

Maximalt 3 tävlande per båt, alltså 3-manna lag. Alla tävlanden ska använda flytväst eller flytoverall och ska följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser. Tänk på att det råder fiskeförbud 100 meter från fasta redskap.

Fartbegräsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt. Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter. Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.

Respektera varandra

Vissa platser vet vi av erfarenhet blir ganska heta och där brukar det samlas ganska många båtar. Tänk på att visa varandra hänsyn. Bemöt andra som ni själva vill bli bemötta. Vi är här för att ha roligt!

Övrigt

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avslutad tävlingsdag. Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.Predatorkampen i Västervik förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Regler vid tävlingsstart

Hela laget ska befinna sig inom det gulmarkerade området på Västervik Resort. När starten går lämnar man området med båt eller bil.