Tävlingsområdet sträcker sig från Västerviks kommuns södra gräns till den norra. Området är indelat i två zoner, norra zonen och södra zonen. Gränsen för zonen går vid Gränsö kanals utlopp i Gudingen. Allt norr om utloppet tillhör den norra zonen, allt söder om utloppet tillhör den södra zonen.

Ni anger zonen när ni registrerar fisk och indelningen finns mest för att det kan vara roligt att se var det fångas fisk. Se bild på zonindelningen nedan.

Skyddade områden och restriktioner

Inom tävlingsområdet finns en mängd skyddade områden.

Skärgården i Västerviks kommun har ett rikt djurliv och det är av högsta vikt att alla respekterar djuren och försöker störa så lite som möjligt.

Vi har utöver de restriktioner som finns i naturreservatens föreskrifter satt några egna restriktioner som endast gäller för er som är med och tävlar. Det råder landstigningsförbud och maxfart på 5 knop närmare än 100m från land inom samtliga naturreservat.

Fågelskydd
Inom fågelskyddsområdena längs fastlandskusten är det inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter. Här gäller tillträdesförbudet oftast 1 april till 10 juli, men kan vara förlängt på grund av senhäckande arter som tordmule, tobisgrissla och labb. Alla fågelskyddsområden är tydligt utmärkta på sjökort.

Fiskeförbud
Nedan följer en lista på områden med fiskeförbud

Södra Malmö Naturreservat

Fiskeförbud inom hela naturreservatet – Läs mer här

Björkö Naturreservat

Fiskeförbud inom hela naturreservatet

Blankaviken

Fiskeförbud inom det rödmarkerade området

Maren Ytterhult

Fiskeförbud i det rödmarkerade området

Vinö Glo

Fiskeförbud inom det rödmarkerade området

Dynestad Gamlebyviken

Fiskeförbud efter Stäketbron. Dvs den första bron som leder in till Dynestad

Gölpan – Helgerum

Fiskeförbud inom det rödmarkerade området